សូមដាក់សំឡេង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពីពាក្យ កំពង់ពស់ធំ ជាឈ្មោះដើមកំនើតនៃខេត្តកំពង់ធំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែល​ គេហៅថា កំពង់ធំ។​ ពីដើមរយៈពេលយ៉ូណាស់មក នៅឯកំពង់នៃ ស្ទឹងសែន ដែលស្ថិតនៅក្បែរនឹងបឹងមួយ គឺមាន រូងថ្មមួយយ៉ាងធំ ដែលក្នុងនោះមាន សត្វពស់មួយគូររស់នៅទីនោះ។ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរៗតំបន់នោះ បានឃើញពស់ដ៏ធំនេះ ជាញឹកញយនៅពេលមានថ្ងៃសីលម្តងៗ។ ពេលវេលាក្រោយមក សត្វពស់នោះក៏បានបាត់ខ្លួន ហើយមនុស្សម្នារស់នៅតំបន់នោះ បានហៅតំបន់នោះថា កំពង់ពស់ធំ។ ពេលក្រោយមក ពាក្យគេនិយាយកាត់ខ្លីក្លាយជា កំពង់ធំ

នាមអសាធារណ៍

កែប្រែ

កំពង់ធំ 

 1. ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​នៃ​កម្ពុជ​រដ្ឋ
   
 2. ស្រុកនៃខេត្តព្រះត្រពាំង កម្ពុជាក្រោម
   
 3. សង្កាត់នៃក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។
 4. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។
 5. អតីតឃុំនៃស្រុកស្ទឹងសែន
 6. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់រទេះ
 7. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់រទេះ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
 • វចនានុក្រមជួនណាត
 • KhmerKromDaily.com